Toshiko Akiyoshi Trio

Title: Toshiko Akiyoshi Trio
Venue: Jazz Forum Arts
Gallery: Tarrytown & NYC Staples
Item #: Tarrytown-and-NYC-Staples-016